Referat fra generalforsamlingen 30/11 2011

 

Formanden bød velkommen og beklagede at generalforsamlingen blev holdt 14 dage for sent ifølge vore vedtægter. Ingen af de fremmødte synes det var et problem.

Vor sædvanlige dirigent kunne ikke komme, Hans styrede mødet i fin stil.
Kontingentet blev fastsat til det samme som tidligere år, kr 100,-
 
Bestyrelsen fik nyt medlem: Lone Rye Frederiksen, som påtager sig opdatering af vor hjemmeside.
 
Et forslag angående pris for Kunst på Molen med forskel på medlemmer og andre kunstnere. Prisen blev fastsat til kr. 350,- for medlemmer, kr. 500,- for ikke-medlemmer.
 
Vi manglede kunsthåndværkere på dette års Kunst på Molen. Kirsten prøver at finde flere emner.
 
Generalforsamlingen sluttede med hyggesnak omkring ost og rødvin, lidt flere fremmødte ville være dejligt næste år.
 
På bestyrelsens vegne
Kirsten, sekretær
 
 
Husk,husk kontingentet skal betales inden 1. januar 2012
til vor konto i Danske Bank. Reg.3172 konto 3807121731