Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2012 i Havneforeningens lokaler

 

Hornbækkunstnernes Generalforsamling, formandens beretning den 8. november 2012 Hans Kilian

Vi har siden sidste generalforsamling opnået et medlemstal på 30 betalende medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er ”støttemedlemmer”, som ikke er udøvende kunstnere.

Ved Kunst på Molen deltog i alt 26 kunstnere, hvoraf 16 var ikke medlemmer, som betalte kr. 500,- for at deltage og 10 udstillere var medlemmer, der kun betalte kr. 350,-. Vi havde troet, at flere blev medlemmer, p.gr.a. besparelsen ved udstillingen, som overskred kontingentet.

Dette års Kunst på Molen synes jeg selv var ekstra festlig. Vejret var fint og borgmesteren og Helsingør Pigegarde åbnede udstillingen. Vi har i flere år ønsket at få pigegarden til at optræde, men i juli måned rejser de normalt til udlandet. I år kunne det lade sig gøre, fordi Kunst på Molen startede allerede 31. juni.

De enkelte events vil jeg komme tilbage til i forbindelse med gennemgang af regnskabet.

Kunst på Molen er vores hovedaktivitet, andre ting, som vi har prøvet, har vist sig ikke at være nogen medlems- eller publikumssucces. 

Vi har derfor koblet os på Helsingør Kunstforenings udstillingsaktiviteter.

Udstillingen på Kronborg i august måned blev (ret sent) annonceret for vore medlemmer, men alligevel var der to af vore medlemmer, der deltog og var glade for det (jeg holdt i øvrigt åbningstalen). 

Tilbuddet om at deltage i Dunkers Kulturhus’ udstilling i september blev også tilbudt vore medlemmer, men jeg er ikke bekendt med, at der var nogen der deltog.

Stationsbygningen er inde i billedet som Hornbæks eget kulturhus eventuelt på lejebasis så længe, den står tom, men der mangler en ildsjæl, der kan stå for det og tage forhandlingerne op. Kender I nogen? 

Galleriet Hornbæk ved Susanne Risom har lovet foreningen en udstilling til foråret, hvor hun selv vil forbeholde sig ret til at censurere kunstnerne.

Det skal I nok høre mere om.

Næste års Kunst på Molen vil vi prøve et nyt bookingsystem, hvor man ligesom hos Flyselskaberne, samtidig med betalingen kan booke den stand, som man gerne vil have.

Det er Lone Rye Frederiksen, som står for det ny system.

Det vil jeg gerne takke Lone for, ligesom hun skal have tak for at vedligeholde vores hjemmeside, der er velfungerende i modsætning til flere andre af vores ”konkurrenters”.

Tak for godt arbejde i årets løb til bestyrelsen og vores frivillige, Olav Berntsen, der i årets løb også er blevet formand for vores Turistforening, samt til vores revisor Søren Bøgh.