Beretning for året 2012-2013, HORNBÆK KUNSTNERNE ved generalforsamlingen den 14. november 2013.
 
God aften, jeg er Hans Kilian, formand for Hornbæk Kunstnerne.
 
Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamlingen i foreningen Hornbæk Kunstnerne, en forening af udøvende kunstnere med en eller anden tilknytning til Hornbæk.
 
Dvs. at man ikke nødvendigvis behøver at have fast bopæl i Hornbæk, men blot det, at man føler noget særligt for Hornbæk og motivverdenen heromkring, er nok til at kvalificere til medlemskab.
 
Vi synes, at medlemmerne får rigtig meget for kontingentet på kr. 100,- om året. Medlemmerne får ost og rødvin i dag, de får mulighed for at eksponere sig selv og sin kunst på vores hjemmeside, de får fortrinsret og rabat på kr. 150,- til Kunst på Molen, de får tilbudt andre udstillingsmuligheder og rabat hos Flügger.
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Jeg vil gerne præsentere bestyrelsen, hvis navne og adresser fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen:
 
Jeg vil også gerne præsentere foreningens revisor: Søren Bøgh, som selvom han bor i Ålsgårde, har kunstneriske og familiemæssige rødder langt tilbage i Hornbæk.
 
Velkommen!
 
Pkt 2 i dagsordenen er valg af dirigent. De sidste to generalforsamlinger har der været stemning for at jeg selv påtog mig hvervet som dirigent, af nemheds grunde
 
og for at gøre det mindre formelt. Er der nogen der har noget  imod det?
 
Det er ikke for at tilrane mig mere magt, det ligger mig meget fjernt – i modsætning til en anden herværende Kunstforening, Jeg er både formand, kasserer og nu også dirigent, men hvis der er andre, der vil påtage sig nogle af jobs, så hører jeg meget gerne.
 
Vi har også mht. tidsfrister og datoer for indkaldelse og dato for Generalforsamlingens afholdelse jvf vedtægterne været lidt slappe. Er der nogen som ønsker at protestere mod generalforsamlingens lovlighed?
 
Vi har, siger vi 30 medlemmer. Hvis man kigger i regnskabet er der indbetalinger fra 27, efter regnskabsafslutningen er der 2 medlemmer, som har indbetalt, så det er tæt på. 
 
Vi medregner ikke alle dem, der i årenes løb har været medlemmer.
 
Vores store og en af Hornbæks store kulturelle begivenheder er Kunst på Molen, Vi havde i år 30 udstillere, 13 medlemmer og 17 ikke medlemmer. Alle udstillere var glade, måske også på grund af vores fine bookingsystem. Bestyrelsen var også glade, fordi vi fik et fint overskud hjem. Vi fik ingen kommunal støtte. Marlene Carmel fortalte, at spørgsmålet var blevet drøftet på et udvalgsmøde den 13. juni, og var bevilliget. Trods mange rykkere har vi dog ikke modtaget noget. Vi har imidlertid fået støtte fra Turistforeningen og fra Rotary i Hornbæk, som vi takker mange gange for.
 
Ilse Jacobsen afbrød sin ferie i sommerhuset ved Vesterhavet for at åbne udstillingen, og opfordrede Hornbækkerne til at komme til lommerne og købe noget kunst. Hun gik selv rundt  og købte noget til sit nye Kurbad, som netop er indviet. En grund til at vi kan præstere et stort overskud på KPM er at vi låner havneområdet kvit og frit. Andre foreninger der arrangerer udstillinger skal oftest betale for halleje o.lign. Derfor har vi overvejet i bestyrelsen, om vi ikke som forening burde melde os ind i foreningen Havnens Venner.
 
Vi deltog i Kulturnatten i Hornbæk. Invitation blev sendt ud til samtlige medlemmer. Der meldte sig én, så jeg måtte også udstille sammen med Jette Sommer. Der var rigtig mange besøgende i Jolleskuret i Skurbyen – og også lidt salg.
 
Vi har fået tilbudt Jolleskuret igen til Jul i Skurbyen den 30. november kl. 11.00 og 1. december, hvor jeg vil opfordre til, at I melder jer. Det er gratis.
 
Der har også herfra været deltagere på udstillingen på  Kronborg i august måned arrangeret af Helsingør Kunstforening.
 
En udstilling i Galleriet Hornbæk på hovedgaden er endnu ikke blevet til noget. Jeg har givet Susanne Risom et udkast til en aftale mellem Galleriet og Hornbækkunstnerne, men hun har hele tiden udskudt tidspunktet.
 
Nogle medlemmer har efterlyst et fællesskab i foreningen om arbejde med ligesindede i en workshop. Jeg må nok foreløbig henvise til Søren Bøghs Croquis-gruppe på Hellebæk skole, hver mandag.

Referat fra generalforsamlingen den 14/11 2013 i Sogne huset

Til generalforsamlingen deltog 16 medlemmer.
 
Hans bød velkommen,alle accepterede Hans som dirigent,
 
Hans aflagde en udførlig beretning om året der gik. Kasseren fremlagde regnskab der viste et pænt overskud på kr. 3518,20.
 
Et flot resultat idet vi ikke har fået tilskud fra kommunen i år.
 
Den nuværende bestyrelse blev genvalgt.
 
Søren Bøgh lovede at fortsætte som revisor.
 
Almindelig utilfredshed med rabatordningen hos Flugel, burde forhøjes til 20%
 
Det blev en hyggelig aften med ost og rødvin og god stemning.