Referat 14. november 2015

Referat af Generalforsamling hos Hornbækkunstnerne den 14. november 2015.

1.Formanden Hans Kilian indledte generalforsamlingen med velkomst til alle fremmødte.

2. Som dirigent under mødet blev Åse Kjær valgt.  Åse konstaterede, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var udsendt rettidigt og at den derfor var lovligt indkaldt.

3. Formanden aflagde beretning for foreningsåret 2014 -2015.

Det blev ydermere oplyst, at Bestyrelsen har fået tilsagn fra billedkunstner Christian Dahl, der bor ved Stejlepladsen, om at han skal være næste års gæstekunstner på molen.

Bemærk venligst de kommende udstillingsmuligheder sidst i beretningen, som Kirsten Johansen har fået lavet aftale om.

4. Kassereren, Hans Kilian, fremlagde årets regnskab, som var revideret af Søren Bøgh. Det blev godkendt og år 2016 kontingent vil forblive uændret for medlemmerne.

5. Bestyrelsen genopstiller, desuden havde bestyrelsen forslået Lilli Nørgaard, Sauntevænget 13B, som nyt bestyrelsesmedlem. Dette blev godkendt og Lili blev budt velkommen.

6. Søren Bøgh genopstiller som revisor.

7. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

8.Kirsten Johansen, udstillingsansvarlig, fortalte om Galleri Underværket, som der er aftalt   udstilling i den 19. – 25. maj 2016. Foreningen udsender mere orientering ud i det nye år.

Åse Kjær fortalte om, at man i gruppen på Biblioteket og i Visit Nordsjælland, har tanker om at udvide kunst aktiviteterne fra  Kunst på Molen og frem til Kunst i Teltet og dermed få hele byen i kunstens tegn i de 14 dage. Det være sig med maleri, skulptur, keramik, ja alle kunstens forskellige udtryk. Der vil komme en indkaldelse sidst i januar 2016 omkring emnet.

Der blev sluttet af med ost og rødvin og en god og hyggelig snak rundt om bordet.