Referat 11. november 2014

Formanden indledte med at byde velkommen til 17 deltagere og gik derefter over til sin beretning:

Vi er nu 42 medlemmer deraf en del udenbys, sidste år var vi 22.

Formanden forklarede nogle af posterne:

Kommunen støttede Kunst på Molen med kr. 5500,-

Vi fik ikke denne gang støtte af Turistforeningen, men tilsagn om kr. 2000,- til dækning af udgiften til flag alléen i byen, der i år som noget nyt, skulle betales af

Foreningen.

Vi har i år betalt vor andel af teltlejen fra 2012 + 2013.

Vi har støttet havnen med kr. 500,- efter stormen Bodil.

Alt i alt betød det, at regnskabet gav et underskud på kr. 237,70

Forslag fra bestyrelsen om kontingent forhøjelse til kr. 200,- blev vedtaget.

 

Valg af bestyrelse og revisor

Alle genopstillede blev valgt.

 

Underholdning til Kunst på Molen:

Danserne fra Ghana udelukkes næste år, i stedet er der planer om at invitere medlemmer af Helsingør musikskole til at medvirke.

Forslag om jazzmusikken bliver spillet på et par Hornbæksejleres både eller på tømmerflåde. Folkemusikkerne optræden gentages.

Underholdingen må være så tilpas seriøs at vor udstilling ikke bliver sammenlignet med et ”kræmmermarked”, Det er vigtigt, at bibeholde underholdningen for børn, vi får hvert år tilskud fra Rotary af den grund.

Der var forslag om at droppe Frederiksborg Amtsavis og i stedet Idrætsbladet

Forslag om at reklamere sammen med Petanque klubben, der fortsat vil have arrangement i første weekend af juli.

Julemarkedet i skurbyen vil blive gentaget i år d. 29-30 november. Sidste år var det en ringe succes for os.

Fælles udstillingssteder er tit vanskeligt at finde for os som forening, idet det ofte kun er for kommunens borgere.

Forslag til individuelle udstillingssteder: Årligt Frederiksborghallen.

Frederiksborg Slot hvert andet år ”Brygger Jakobsen” portræt udstilling, censureret.

Til næste år vil udstillerne få mulighed for at hente de små postkort til uddeling.

Der var ingen indkomne forslag.

Mange ting blev løbende diskuteret under hele generalforsamlingen

Aftenen blev afsluttet med hygge omkring ost og rødvin