Referat 6. november 2017

Generalforsamling afholdt den 21.11.2016 kl 19.00 i Sognehuset med 15 fremmødte.

1.  Formanden Hans Kilian indledte mødet med en velkomst til alle og særligt til nye medlemmer. Beklagede at vi var for sent med generalforsamlingen ift. Vedtægterne. Det skyldtes at lokalet var optaget ugen før. Meddelte at revisor Søren Bøgh ikke genopstillede.


2. Som dirigent valgtes Åse Kjær. Åse konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi tog til efterretning at mødet blev holdt for sent.


3. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt med akklamation.


4. Regnskabet: Formanden fremlagde regnskabet, som var revideret af Søren Bøgh. Godkendt med bemærkning om, at det var for dårligt, at vi ikke, som ”Kunst i Teltet”, kan få et fast beløb som tilskud og ikke kun en underskudsgaranti. Kontingentet blev uændret kr. 200,00, som skal indbetales inden udgangen af januar 2017 på foreningens  konto i Danske Bank: Reg.nr. 4314 Konto nr. 3807121731. Husk tydeligt navn på afsender!

5. Valg til bestyrelsen. Alle genopstillede og blev valgt.

6. Da revisor ikke genopstillede, blev Åse Kjær valgt i stedet.

7. Forslag fra Annie Nielsen: Viste sammen med sin mand, hvordan vi nemt kunne lave ”rullegardin” foran vores billeder på molen i tilfælde af regnvejr. Tak for det gode råd.

8. Evt. Kirsten forespurgte om der var interesse for at udstille i foråret. Det kan nok ikke lade sig gøre på Galleri Underværket. Der var forslag om Marienlyst slot. Det undersøges nærmere. Andre forslag er velkomne.

Aftenen  blev sluttet af  med ost og rødvin og hyggelig snak rundt om bordet.
 
Lilli Nørgaard
Referent