Referat 6. november 2017

Det var en lille, sluttet skare, som havde fundet vej til Sognehusets hyggelige lokale, hvor der blev serveret dejlig rødvin og fine oste og kiks.

I henhold til foreningens vedtægt punkt a) byder formand, Hans Kilian velkommen.

b)   Bestyrelsen foreslår Åse Kjær som dirigent, Åse vælges.

c)   Formandens beretning følger i vedhæftet fil.

d)   Kasserer fremlægger regnskab, først regnskabet for KPM og derefter hele årets regnskab  i revideret og godkendt udgave.

e)   Fastlæggelse af kontingent for det kommende år blev foreslået uændret.

       Kontingent for det kommende år: kr. 200,00  bedes indbetalt på

       Reg. Nr. 4341 konto nr. 3807121731 i Danske Bank,  

       HUSK NAVN FØRST.

       Rettidig betaling er inden 31.januar 2018.

f)    Ingen indkomne forslag, hvorefter vi gik til godkendelse af vedtægts ændringer

      Lilli  gennemgik ændringer, og efter lidt snak frem og tilbage blev ALT godkendt.

g)   Valg til bestyrelsen, de som genopstiller blev godkendt, nemlig:

      Hans Kilian, formand -  Benedicte Heje Rasmussen, sekretær –

      Lilli Nørgaard, kasserer - Åse Kjær, valgt af Turistforeningen.

      Nye medlemmer af bestyrelsen er:

      Dorthe Frisenette, webmaster – Hanne Odgaard Rasmussen og Thomas Kryger.

h)  Valg af 2 suppleanter blev:  Jan Hrasko og Jonna Fritzen.

i)   Valg af revisor og revisorsuppleant. Åse Kjær medtog genvalg,

     og Bøje Larsen som    suppleant.

j)    Arbejdsgruppe til KPM (Kunst på Molen):

       Der blev ikke valgt en arbejdsgruppe, men  det blev besluttet at inviterer til hyggeligt  samarbejde blandt alle medlemmer i forbindelse med KPM.

k)    Der blev forespurgt, på hvilken dato  næste års KPM skal afholdes, og da første rigtige weekend i jul falder på den 7. + 8. juli 2018,  blev denne dato besluttet.

        Hanne Odgaard fortalte om en ny App som kan hentes ned som hedder:

       Art O monde.

 

Den fremtidige bestyrelse er:

 

Formand Hans Kilian, Harboesvej 14, 3100 Hornbæk,  49703406

Sekretær Benedicte Heje Rasmussen, Stjernevej 24, 3100 Hornbæk,  23818086

Kasserer Lilli Nørgaard, Sauntevænget  13 B, 3100 Hornbæk,  25324217

Webmaster Dorthe Frisenette, Hornebyvej 14, 3100 Hornbæk,  40158517

Udstillingsarrangør Hanne Odgaard Rasmussen, Øresundsvej 32, Hornbæk, 51789208

Bestyrelsesmedlem Thomas Krüger, Heimdalsvej 29B, 3000 Helsingør, 24257028

For Turistforeningen:

Bestyrelsesmedlem Åse Kjær, Ndr. Strandvej 355 D, 3100 Hornbæk,  40487159

Suppleanter:

Suppleant  Jan Hrasko, Stengade 33A 1. 3000 Helsingør,  20562231

Suppleant Jonna B. Fritzen, Willemosevej 11, 3100 Hornbæk,  28904284 H

Revisorsuppleant Bøje Larsen, Havnevej 5B, 3100 Hornbæk,  2143154

 

Referent

Benedicte