Referat af generalforsamling i Hornbæk Kunstnerne den 5. november 2018.

Da uret faldt i slag kl. 19.00, var der fremmødt 14 personer i alt.

Mødet startede, og dagsorden iflg. vedtægterne blev fulgt:

a) Formand Hans Kilian byder velkommen.

b) Bestyrelsen foreslår Åse Kjær som dirigent, hvilket vedtages.

c) Formanden aflægger beretning. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.

d) Kasserer fremlægger regnskab, først regnskabet for KPM og derefter hele årets regnskab incl. X-Porten.

e) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år blev foreslået uændret.

Kontingent for det nye år: kr. 200,00 bedes indbetalt på Reg. Nr. 4314 konto nr.     3807121731 i Danske Bank. HUSK NAVN FØRST. Rettidig betaling er inden 31. januar 2019.

f) Ingen forslag indkommet.

g) Valg til bestyrelsen. Alle ville gerne genopstille. Alle blev genvalgt. Herefter ser bestyrelsen således ud: Formand Hans Kilian, næstformand Thomas Kryger, sekretær Benedicte Heje Rasmussen, kasserer Lilli Nørgaard, web-master Dorthe Frisenette, udstillingsarrangør Hanne Odgaard Rasmussen, for Turist-Foreningen Åse Kjær. Genvalgt blev også suppleanterne Jonna Fritzen og Jan Hrasko.

h) Valg af revisor og revisor suppleant, begge modtog genvalg, hvilket også blev godkendt. Således revisor Åse Kjær og Bøje Larsen revisor suppleant.

i)  Arbejdsgruppe til Kunst på Molen (KPM): Frederik Beck vil gerne være i arbejdsgruppen, det samme ville Lene Kryger og Annette  Voigt.

j) Eventuelt.

Annie Nielsen havde forslag til udstillingssteder, nemlig Annaborg, Hillerød. De betinger sig 25% af salget. Og evt. Christiansborg Slot. Herefter kom der en livlig udveksling af ønsker og meninger. Thomas Kryger foreslog et bestyrelsesmøde i januar 2019 med bl. a. emnet: Ønsker medlemmer et andet Hornbæk Kunstnerne end det det er i dag? ??? Flere udstillingssteder, events. Talentkonkurrence med f.eks præmie på kr. 5000 .

Bøje Larsen har sit eget Galleri på Havnevej 5A til udlejning. Han ønskede at tilbyde Hornbæk Kunstnerne dette, før han tilbød til andre. Her er Bøjes skriftlige tilbud:

Lokalerne er beliggende Havnevej 5 A stuen, bestående af Indgang (havestue) uden opvarmning og to opvarmede lokaler i alt ca 50 m3. kr. 5.500/mdr. eksl. forbrug. Der er adgang til eget toilet. Lokalerne er ledige fra 01.05.2019. Bestyrelsen bedes senest 01.02.2019 bekræfte interesse  og underskrivelse af kontrakt senest 01.03.2019.

Lene Kryger foreslog Marienlyst som en vinter udstilling. Finn Rasmussen foreslog Roskilde Kunstforening. Bøje Larsen foreslog et efterårs  eller vinter arrangement. Hanne Odgaard Rasmussen forslog foreningen at holde udstillingen ”Åbne døre”. Lilli Nørgaard oplyste at Hundested promoverer sig meget, Hornbæk Kunstnerne kan gøre det samme. Man kan også tage sammen på udstillinger med ægtefæller for så at blive mange nok til at betale en guide for at fortælle om udstillingen og derved få større udbytte af det udstillede. Hans Kilian forslog gaver til alle på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttedes med en dejlig buffet med ost , frugt, kiks og rødvin.

Det besluttedes at årets generalforsamling ALTID SKAL AFHOLDES DEN FØRSTE MANDAG I NOVEMBER.

Næste gang er altså mandag den 4. november 2019. Sæt x i kalenderen. :-)

Ref./Benedicte Heje Rasmussen