Formandens beretning v/Hans Kilian

Siden sidste generalforsamling har vi haft julemarked den 11.-12 december hos PUK på Sauntevej.

Det var bidende koldt og næsten ingen mennesker ude i Hornbæk den weekend. Ilse Jakobsen havde også fint Julemarked med Gospel-kor. Hun havde næsten heller ikke nogen besøgende. Vi måtte selv drikke det meste af Juleglöggen.

Vi havde den 15. december atelier besøg hos Torben Din www.torbendin.dk. 
Der mødte 2 medlemmer ud over formanden. Vi havde en interressant eftermiddag.

Måske skal vi næste år i september prøve at deltage i Hornbæk Kulturnat.

Der har ikke i år været kunstgalleri på Havnevej, men forretningen var lejet ud til sommermøbler m.m. Vil nok kunne lejes ud til kunstnere næste sommer hos familien Duus, Havnevej 22. Hvis der skulle være interesse.

På grund af det dårlige fremmøde har vi derfor valgt at koncentrere os om Kunst på Molen, som vi synes efterhånden er blevet en rigtig Hornbæk-begivenhed på linie med Havnefesten - men med et mere seriøst publikum. Der var i år knyttet mange events til kunsten, så Hornbækkerne fik rigtig meget for pengene.

Åbning ved Gitte Buchberg, chef for turistkontorerne i Visit Nordsjælland.

Ghana tromme-band lørdag middag.

Blå Mandag traditionel Jazz lørdag eftermiddag.

Brass-band kvartet søndag middag og endelig

Ballonmanden Einar søndag eftermiddag.

Der var lavet meget PR for udstillingen og de tilknyttede arrangementer

Artikler i lokalaviserne

Postkort

Flagalle i hele byen

Flagstænger med KPM-flag ved Havnen

Plakater i hele byen

Bannere over indfaldsvej

Ny skiltning ved indfaldsvejene, første gang, forsøg – gratis.

Vi fik optaget fotos med opstilling i lighed med danmarks nationalmaleri ”Hip.hip, hurra” med havnen som baggrund til brug for fremtidige plakater for Kunst på Molen.

Vi fik støtte fra Rotary-Hornbæk forudsat vi lavede noget for de unge. Derfor lavede vi et ”Mal selv” maleri på vestre mole og engagerede Ballonmanden for de helt unge.

Støtte fra Kommunens Kulturudvalg. En underskudsgaranti - som endnu ikke er udbetalt – derfor er kassen næsten tom nu.

Vi fik mange idéer til fremtidige udstillinger, ligesom vi har fået henvendelse fra Hornbæk Jazz Club om samarbejde omkring musik næste år.

Jeg vil gerne til slut takke bestyrelsen for stor arbejdsindsats i forbindelse med Kunst på Molen. Mange af udstillerne takkede os, fordi vi gad.

Jeg vil gerne takke Olav Berntsen for hjælp med PR.

Mange tak til Søren Bøgh for grundig revision.

Tak til webmasteren, Jens Kristian Pedersen for frivillig indsats.

Tak for mig.