Rapsmark er malet i akryl, grågås er en akvarel og snerlerne er et oliemaleri.